Eğitim Bilim Toplum

Künye Hakemler Kurulu İçindekiler Editörden Günümüzde Çocuk Edebiyatı ve Gerçeklik  M. Kemal Sevgisunar Bilişsel Gelişim Dönemleri ve Çocuk Kütüphaneleri  Ayşenur Güneş / Fatih Güneş La Fontaine’in “Ağustos (Cırcır) Böceği İle Karınca” Adlı Fablının Çocukların Algıları Üzerindeki Etkisi  Güler Demir 15 Temmuz Darbe Kalkışması Fırsatçılığı ve “Yeni YÖK” Sistemi  Mustafa Altıntaş ORCID Sistemi Yazı Biçemi
Künye Hakemler Kurulu İçindekiler Editörden Okulöncesi Öğretmenlerinin Sosyal Yeterlik Tanımları: Temsili Beceri ve Özellikler Ahu Öztürk / F. Melike Sayıl Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Sosyalist Hareket Eren Efe Çevrimiçi Ansiklopedi İçeriğinin Tüketicileri ve Üreticileri Olarak Üniversite Öğrencileri Leman Pınar Tosun / Funda Turhan Akademik Emek Sürecinde Proleterleşme Eğilimleri  Emine Yönden Pehlivan ORCID Sistemi Yazı Biçemi
Künye İçindekiler Hakem Kurulu Editörden Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Konuşma Eğitiminin Önemi / Tülay Ekici  Mesleki Eğitim Politikalarına Devlet-Sermaye İlişkileri Açısından Bakmak / Ezgi Pınar METALAŞMA: Meta Biçiminin Gelişimi  / Özcan Evrensel  Türkiye’de Müzik Müzeleri ve Eğitsel İşlevleri / Ali Öztürk Yazı Biçemi Kapaklar İç Kapaklar
1-künye 2-6_hakem kurulu 7_içindekiler 8_editörden 9-30_hakemli makale DOSYA 32-36-DOSYA_editöründen 37-56-DOSYA_hakemli makale 57-105-DOSYA_hakemli makale 106-118-DOSYA_hakemli makale 119-142_Tartışma 143-149_yazı biçemi KAPAKLAR Ön Kapak Arka Kapak
Künye Hakemler Kurulu icindekiler Editörden OECD PISA Türkiye Verisi Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Metodolojik Taraması / Caner Özdemir  Türkiye’de Heteropatriarkal Sistem Baskısı Altında LGBTİ’lerin Sosyal Hizmet İhtiyaçları  / Seher Cesur Kılıçaslan - Pınar Akkuş Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme / Meltem Kayıran Politik Aktörün Fenomenolojisi / Ramazan Günlü  İşyerinde Öğrenme: Yeni Eğilimler ve Perspektifler / Tara Fenwick -...
Künye Hakemler Kurulu icindekiler Editörden Türkiye'de Siyasal Kültür Kavramlaştırmasına İlişkin Yöntemsel Müdahale Ramazan Günlü kamusaldan-ozele-mi-universitenin-toplumsal-konumlanisi-ve-bilimsel-bilgi-uretimi funda karapehlivan senel Türkiye'de Ulusal Kimliği Yeniden Tanımlama Yolunda Özcülük, Çokkültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim Kenan Çayır Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Okul Sürecinde Deneyimledikleri Sorunların Anadil Bağlamında Ele Alınması Aylin Demirli Yıldız Küreselleşme ve Yükseköğretimin Dönüşümü Bağlamında Türkiye'deki Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Amaç ve Faaliyetleri...
Künye Hakemler Kurulu İçindekiler Editörden Eğitim Sen Üyesi Öğretmenlerin Sendikalarından Beklentilerine İlişkin Görüşleri Barış Aksoy / İlhan Günbayı Sokal’ın Şakasının Ardından; Bilim, Sol ve Gerçeklik Üzerine Sibel Kibar Editöründen Okumak ve Köy Enstitüleri Hasan S. Keseroğlu Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları Ayşenur Güneş Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok-Kültürlülük ve Gelişmiş Uygulama Örnekleri Güler Demir Türkiye'de Halk Kütüphaneleri Yöneticilerinin İdeal...
 Künye Hakemler Kurulu İçindekiler Editörden Bir Ortaçağ Düşünürü Olarak Dante'nin De Monarchia'sında Siyasi Düşünce İzzet Mert Ertan Editörlerinden  Tasarım ve Sanat Pratiklerinin, Tarihsel Süreç Üzerinden, Toplumla İlişkilenmeleri İnsel İnal Toplumu Yeniden İnşa Etmenin Kültürel Açılım Aracı Olarak TÜSAK İ. Begüm Kösemen Çağdaş Sanat ve Siyaset Dönüşümüne Yeniden Bakmak "Politikanın Estetize Hali" Lütfiye...
 Künye  Hakem Kurulu  İçindekiler  Editörden Mutahhar Aksarı Üniversitelerde Bezdiriyi Dillendirmek  Özlem Sert, Arzu Akkoyunlu Wigley  Çocukların Psikolojik Araştırmaya Katılımı: Çocuk Hakları Çerçevesinde Bir Değerlendirme Ayşenur Ataman Dünyada Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Gelinen Nokta ve Geleceğe Dair Bazı Öngörüler Haydar Efe, Sevinç Arzu Uluoğlu Sosyolojik Değerlendirme: LGBT Bireyler Açısından Cinsiyet Kimlikleri Meselesi Gülser Öztunalı Kayır  Peter Mayo: Öğretme...

Eğitim Bilim Toplum 50

Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden - Mutahhar Aksarı Yöntem Sonrası Pedagoji: Yöntemlerin Özgünlüğü, Uygulanabilirliği, Olabilirliği - Netice Altun Demir Küresel Kültürel Değişim ve `Yeni` Annelik: Ankara Kamil Ocak Mahallesi Örneği - Yrd. Doç. Dr. Sefer Yetkin Işık Elit Teorisinin Doğuşu ve Kitle Korkusu - Mutlu Arslan Türkiye`nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content