Eğitim Bilim Toplum

Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Rejimi İlişkisi / Gülnihan Avcı Kaya Osmanlı’da HomoSosyal Mekânlar ve Cinsel Yönelimler / Elif Yılmazlı Ebeveynlik Davranışlarının Benlik Düzenleme Odakları Üzerindeki Yordayıcı Etkileri / Burak Doğruyol Bir Proleter Kamusallık Örneği Olarak Hannover Matbaa İşçileri Derneği / Ayhan Bilgin   Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden 21.Yüzyılın İktidar Biçimlerine Foucaultcu Bir Bakış / Can Batukan Denetimli Rıza: Hobbes’un ve Çağdaş Egemen Siyasal Söylemin Rıza Anlayışlarının Bir Eleştirisi / Mehmet Şahinler Muhafazakârlar ve Neoliberalizm Stratejileri  / Ali Akay Repoliticizing the Concept of “Heimat” in the German-Speaking Area Since the 1980s / Wolfgang Meixner Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden The Concept of Wisdom in Turkish Cultural Context / Burak Doğruyol Lukács-Brecht Tartışmasından Hareketle 2000’ler Türk Şiirinde Postmodernizm ve Görsel/Somut Şiir / Özgür Şahin Banknotlardan Politikayı Okumak: Cumhuriyet Dönemi Banknotlarına Dair Bir Değerlendirme / Erdoğan Altun Bitki Çeşitlerinin Metalaştırılması ve Özelleştirilmesi: Bitki Islahçı Hakları ve UPOV / Mustafa Aydın Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Metro Hattı Konut Fiyatlarını Arttırır mı: İstanbul M5 Üsküdar – Çekmeköy Hattı Örneği / Mustafa Kahveci Erken Dönem Toplum Kuramlarında Kent Düşüncesi / Cemal Salman 2017 Müfredat Reformu Sonrası Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / Sezen Bayhan, Canan Aratemur-Çimen Türkiye’de Kürtçe Konuşan İnsan Olmak-Bir “Yaşam Alanı” Olarak Kürtçe / Kemal İnal Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Türkiye’de Kitlesel İşsizlik: Kamu-Özel Ortak Projesi mi? / Fatih Güngör Türk Edebiyatında Ne Yana Yaslamalı? Nihal Atsız’ın Milli Kanonu / Nuri Fudayl Kıcıroğlu Etnik Kalıp Yargılar ve Avrupa’da Türk İmgesi (16.-18. Yüzyıl) / İrem Özgören Kınlı, Onur Kınlı Konut Sorununa Devletin Müdahale Aracı Olarak Emlak Bankası / Saadet Aydın Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimi: Engeller ve Öneriler / Doğuş Şimşek Kimlik Üzerine Sosyal Psikolojik Açımlama ve Kritikler: Bir Yaşar Kemal Öyküsü Örneğinde Kimlik Olgusuna İlişkin Meta-Teorik Değerlendirmeler / Sercan Karlıdağ Öğretmenlik Bir Sisifos İşi midir? / Arnd-Michael Nohl Araştırma Yoluyla Etki Yaratmak:Antropolojik Bilgi ve Uygulama Meselesi / Güldem Baykal Büyüksaraç Bir Politik Mücadele Süreci...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden İlga Edilmiş Bir Disiplinin Özgün Bilimsel Üretimi: Türkiye’de Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Disiplininde Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi  Yalçın Özdemir / Halil Buyruk Türkiye’deki Karma Eğitim Uygulamasına Yönelik Öğretmen Görüşleri  Akif Coşkun Üç Öykü Üzerinden “Okul Terki”: Eğitimsizlik, Yoksulluk, Ataerkillik  Erdal Küçüker Gizli Müfredat: Üniversiteye İlişkin Bir Çözümleme  H. Özden Aras Kaya Yazı...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Bilgi Tarihi ve Bilginin Eğitimdeki Yeri  Namık Kemal Demir Bilgi Politikası: Kapsamı, Unsurları ve Düzlemleri  İlker Çakmakkaya / Ayşenur Güneş Çok Kültürlülük ve Bilim Eğitimi (Fen Eğitimi)  Özgür Taşkın Kültür ve Sınıf Üzerine İndirgemeci Yaklaşımların Eleştirisi ve İlişkiselliğin Yaratacağı İmkanlar Üzerine Bir Değerlendirme  Selfet Duran Yazı Biçemi
Künye  Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Muğla’nın Kaliteli Bir Yaşam Ekseninde Gelişme Olanaklarının Kömürle Enerji Üretimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi  Semra Purkis Proleteryadan Prekaryaya: Yeni Bir Küresel Sınıf (!)  Yeliz Sarıöz Gökten Mekân, Yer ve Şehir: Türkiye’de Suriyeli Karşıtlığının Kentteki Görünümleri  Cenk Saraçoğlu / Daniele Belanger Olimpiyat ve Dünya Kupası Organizasyonlarına Ekonomi-Politik Bakış  Yavuz Yıldırım / Kerem Gökten Yazı Biçemi
Künye Hakemler Kurulu İçindekiler Editörden Eğitim, Din Ve Bilim Ekseninde Krzysztof Kieslowski’nin “Dekalog - Jeden” İsimli Yapıtı Üzerinden Sosyolojik Bir İnceleme  Yavuz Çobanoğlu Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası  Ceray Aldemir / Canan Budak Sağlıktaki Eşitsizliklerde Hizmete Erişim Boyutu: OECD Ülkeleri İncelemesi  Gülbiye Yenimahalleli Yaşar AKP Döneminde Kürt Dili Politikaları  Kemal İnal Rancıère, Düşünme, Eğitim Ve Demokrasi...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content