İşte Sahanın Sesi, Anketimizin Sonucu: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu Desteklemeyenlerin Oranı %98, Bakan Mahmut Özer Bu Sesi Duymalıdır!

4048

Öğretmenlerin iradesi yok sayılarak ve öğretmenlerin iradesine rağmen hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında, Eğitim Sen olarak, 02-15 Eylül 2022 tarihleri arasında internet sayfamızdan bir anket düzenledik. 10 bin 628 kişinin katılım gösterdiği anketin sonuçları, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair eğitim emekçilerinin bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur.

Söz konusu sonuçlara göre, “Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun haklarımız açısından güçlendirici etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu 51 kişi boş bırakırken, aynı soruya 10 bin 214 kişi “Hayır” yanıtı, 363 kişi ise “Evet” yanıtı vermiştir. Yani öğretmenlerin ezici bir çoğunluğu olan %96,57’si Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun haklarını güçlendirmediğini düşünmektedir.

Bununla birlikte “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu mevcut haliyle destekliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar da bugüne kadar ifade ettiğimiz bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu soruyu 47 kişi boş bırakırken, aynı soruya 10 bin 418 kişi “Hayır”, 163 kişi ise “Evet” yanıtını vermiştir. Özetle öğretmenlerin %98,46’sının desteklemediği bir yasa yürürlükteki varlığını sürdürmektedir.

Öğretmenlerin Ekonomik Sorunları, Kariyer Basamaklarını Meşrulaştırmak İçin Kullanılıyor!

Ekonomik krizin derinleştiği, gerçek enflasyonun omuzlarımızdaki ağırlığını giderek arttırdığı bir dönemde öğretmenler geçim derdiyle baş başa bırakılmakla kalmamış, desteklemedikleri bir yasanın ekonomik getirilerinden yararlanmak zorunda bırakılmıştır. Öğretmenlerin ezici bir çoğunluğunun destek vermediği ve haklarını güçlendirmediğini düşündüğü bir yasa kapsamında, kendilerine dayatılan seminere katılmalarının nedeni de söz konusu ekonomik sorunlardır.

Öyle ki “Seminere başvuru gerekçeniz ya da gerekçenize en yakın seçenek aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna, öğretmenlerin %76,22’si yani 8008 kişi “Ekonomik ihtiyaçlarımdan dolayı başvurdum” yanıtı vermiştir. Aynı soruya öğretmenlerin %21,94’ü yani 2305 kişi “Seminere başvurmadım” yanıtı vermiştir.  Öğretmenler için kariyer basamakları düzenlemesini desteklediğimden dolayı başvurdum diyenlerin oranı ise %1,85 te kalmıştır.

Bu tablo, öğretmenlerin kariyer basamaklarını onaylamamasına rağmen sınava girme eğiliminde de kendisini göstermektedir. “Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen kariyer basamakları sınavına girecek misiniz?” sorusunu 186 kişi boş bırakırken, aynı soruya öğretmenlerin %49,87’si “Evet” (5207 kişi), %50,13’ü “Hayır” (5235 kişi) yanıtı vermiştir.

Sonuç olarak, öğretmenler “haklarını güçlendirmeyen” ve “desteklemedikleri” bir kanun karşısında “ekonomik gerekçelerle” kanunun kendilerine dayattığı seminer ve sınava girmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bugüne kadar söylediğimiz gibi ekonomik sorunlarımız “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” politikasının bir parçası olarak bizleri ayrıştıran, hiyerarşik ilişkileri bizlere dayatan ve emeğimizi değersizleştiren bir yasanın uygulanabilmesi için araçsallaştırılmaktadır.

Hâlbuki bizler, ekonomik sorunlarımıza gerçekçi çözümler üretilmesini istemekte, irademizi yok sayan, ihtiyaç ve taleplerimize yanıt üretemeyen politikaları reddetmekteyiz.

Bu nedenle tüm öğretmenlere ve eğitim sendikalarına çağrımız, birlikte mücadele etmek ve bu yasayı yürürlükten kaldırtmaktır. Biliyor ve inanıyoruz, birleşirsek kazanırız!

Anket grafiklerini görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu