İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi Hakkında Duyuru

433

Bilindiği gibi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 01.07.2016 tarihinden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya başlanacaktır. İşyerlerinde çalışanlara yönelik olarak, bütün sorumluluğu emekçilere yükleyen nitelikte “İş sağlığı ve güvenliği taahhütnamesi” imzalatılmak istendiğine dair çok sayıda şikâyet gelmektedir. Sendikamız bu konu ile ilgili olarak bir karar almış ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamelerini İşyerlerinde Bütün Sorumluluğu Sadece Emekçilere Yüklediği İçin İmzalamıyoruz!” şeklinde bir açıklama metni hazırlamıştır.

Sendikamız tarafından ekte gönderilen açıklamanın şube sekreterlerinin imzası ile bütün okul ve kurumlara ulaştırılması gerekmektedir.

Metin için tıklayınız.

İmzalatılmak istenen talimat ve taahhütname örneği için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu