Edep: İtaat Etmek Değil İtiraz Etmektir

38

Kocaeli Kozluk’ta Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere Mecit Dönmezbilek isimli yazarın yazdığı Adab-ı Muaşeret isimli kitap dağıtıldı. Kitaptaki, kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadının toplumsal yaşamdaki varlığını nasıl bir cinsiyetçilikle diyazn etmek istediğini bir kez daha gösteriyor.

Öğrencilere dağıtılan kitapta “Hanımın Kocasına Karşı Sorumlulukları” kısmında yer alan ifadelerde kadınları aşağılayıcı sözde “adap kuralları” yer alıyor. Kocasına itaat etmek, kocası için süslenmek, kocasının yanında yüksek sesle konuşmamak, kocasını adıyla çağırmamak, her şeye itirazda bulunmamak, kocasının sözünü kesip önüne geçmemek ve beyini utandırmamak gibi “adap kurallarını” yerine getirmesi istenilerek itiraz etmeyen kadınlar yetiştirilmek isteniyor. Sorgulayan, itiraz eden ve hesap soran nesillerden korktuklarını biliyoruz. Özellikle de erkeğe itaat etmeyen kadınlardan ne kadar haz etmediklerini çok iyi biliyoruz.

AKP’nin yapboz tahtasına çevirdiği eğitim, toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesi ve erkek egemen sistemin korunmasına hizmet ediyor.  Açık veya örtük biçimleriyle ataerkil toplum yapısı ve buna bağlı toplumsal cinsiyet rolleri sürdürülerek, eğitimin en önemli unsuru olan ders kitapları ile aile yaşamını kutsayan ve kadını yok sayan politikalar ile kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri meşrulaştırılıyor.

Pedagojik olmayan, laik ve bilimsel eğitim anlayışına, akla, mantığa aykırı ve ötekileştirici, cinsiyetçi bu kitapların dağıtılması ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu ne düşünüyor merak ediyoruz. Yoksa bu kitapların içeriğinin cinsiyet eşitlikçi ve bilimsel olmasından ziyade AKP politikasına uygun olması mı yeterli görülüyor?

Her eğitim öğretim yılında cinsiyetçiliği bir üst seviyeye çıkaran MEB bilmeli ki, Eğitim-Sen olarak laik, demokratik, bilimsel eğitimle bağdaşmayan, pedagojik olmayan, cinsiyetçi ve ayrımcı her uygulamanın karşısında olmaya devam edeceğiz. Ne kadar korksanız da size inat sorgulayan, itaat etmeyen, haksızlığın ve hırsızlığın karşısında hesap soran, cinsiyet eşitliğini savunan bir nesil yetiştireceğiz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu