Doğum Yapan Lise Öğretmenlerine Bir Yıl Boyunca Nöbet Görevi Verilmemesi İçin Dava Açtık

45

Bilindiği üzere, 02.06.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 10 uncu maddesinde “Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1 yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesindeki hüküm doğrultusunda önce İlköğretim Kurumları Yönetmeliği`ni, sonra Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği`ni “hamile öğretmenlere doğumdan itibaren 1 yıl boyunca nöbet görevi verilemeyeceği” şeklinde değiştirmiştir. Ancak anlaşılamaz bir biçimde Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği` nin 61 inci maddesini değiştirmeyerek, buralarda görev yapan hamile ve doğum yapmış öğretmenlerin mağduriyetinin devam etmesine sebep olmuştur. Anayasa`nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesi amacıyla,  “Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği” nin 61. maddesindeki “6 ay” ibaresinin iptali için Danıştay`da dava açmış bulunmaktayız. Umarız ilgili hüküm Danıştay tarafından iptal edilecek ve Liselerde görev yapmakta olan bayan öğretmenlerin nöbet mağduriyeti sona erecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu