Annelik İzni Değil, Dönüşümlü Ebeveyn İzni!

67

Neoliberal ve patriarkal politikaları uygulamadaki hızına yetişemediğimiz AKP-MHP hükümeti toplumsal cinsiyet eşitsizliğini meşrulaştıran politikalarını yaşamın her alanında uygulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid-19 salgını ile mücadele için alınan önlemler kapsamında kamu kurumlarına gönderilen yazıda,10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışması kararı almıştır.

Her geçen gün derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliği özellikle pandemi süreci ile birlikte gittikçe meşrulaşan bir hal almıştır. AKP-MHP iktidarının aile ve iş yaşamını uyumlaştırma politikaları bu genelgeyle düzenlenmeye çalışılmıştır.   Bu yazı  “ev ve çalışma yaşamını bağdaştırma, kadınların kısmi zamanlı, esnek çalışma biçimleriyle ev ve bakım işlerini aksatmadan yürütmesi” anlamına gelmektedir. Özünde “kadın dostu”  olduğu izlenimi veren yaklaşım, kadınlar için tek kariyerin annelik olarak görüldüğü anlamına gelmekte ve kadını aile içine hapsetmektedir. İş ve ev yaşamının uyumlaştırılması sadece kadınlar üzerinden tartışılmamalıdır.

Kadınların ve erkeklerin toplumsal hayatın her alanında eşit haklarla yer alması için bakım hizmeti yükümlülüklerinin eşitlikçi bir şekilde paylaşılması devletin sorumluluğundadır. Bakım hizmetleri, özellikle çocuk bakımı, kamu tarafından sunulması gereken bir hizmet, bir sosyal haktır. Çocuk bakımı hizmetinin kadınların sorumluluğunda görülmeyip kamu tarafından sunulması, kadınların çalışma yaşamı dâhil toplumsal hayatın her alanına katılmalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının bir aracıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 191. Maddesinde “Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir” denilmektedir. Buna rağmen, maliyet politikasıyla kreşler sosyal tesis kapsamına alınıp ödenek ayrılması yasaklanmıştır. Günü kurtarma taktikleriyle yapılan düzenlemeler sorunu daha da derinleştirmektedir.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana kadınların görünmeyen emeğinin daha da görünmez olduğunu esnek çalışma ile birlikte tüm ev içi sorumluluğun kadınlara yüklendiğini ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz.

EĞİTİM SEN olarak geçmişten bugüne yürüttüğümüz mücadelede çocuk bakımından doğan tüm izin haklarının ebeveyn izni olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz Tüm kamu kurumlarında ücretsiz anadilinde hizmet sunan kreş açılması talebimize kulaklarını tıkayan hükümetin esnek çalışma uygulamaları ile sürdürücü olduğu ve meşrulaştırmaya çalıştığı zihniyeti biliyoruz. Kadınları çalışma yaşamının dışına çıkaran güvencesiz çalışma biçimini yaygınlaştıran çocuk, yaşlı bakımı ve ev içi sorumluluğu kadında gören kararlarınızı tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. Dönüşümlü, zorunlu ebeveyn izni talep ediyoruz. Geçmişten bugüne yürüttüğümüz eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Hayatlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu