Yargı, “Okul Bahçesinde Sendika Bildirisi Okumak Cezalandırılamaz” Dedi

72

Ankara ili Etimesgut ilçesi Güzelkent İlkokulunda 15.5.2014 tarihinde okul bahçesinde yapılan saygı duruşundan sonra sendika kararı olmadığı halde sendika bildirisini okuduğu gerekçesiyle bir üyemiz hakkında 657 sayılı yasa uyarınca uyarma cezası tesis edilmiştir. Bu cezanın iptali istemiyle sendika hukuk büromuzca açılan davada Ankara 14.İdare Mahkemesi 08.12.2016 gün ve E: 2015/22, K: 2016/5244 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Bu kararda davacının üyesi ve işyeri temsilcisi olduğu sendikanın kararı uyarınca okulda gerçekleştirilen sendikal faaliyet konusunda kamuoyu ile paylaşma adına sendika tarafından hazırlanan bildiriyi okumasının sendikal faaliyet kapsamında kaldığı, bu nedenle kusur yüklenemeyeceği belirtilmektedir.  Bu karar eğitim iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların işyeri olan okullarda, okulların bahçesinde sendika bildirisi okumanın cezalandırılamayacağı, sendikanın kararında olmasa dahi sendikal faaliyetin özü gereği yapılan bildiri okumak, afiş asmak vb. sendikal faaliyetlerinde sendikal güvencelerden yararlanacağı anlamına gelmektedir.

Anılan kararı okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu