Uluslararası Af Örgütü Güldünya’ya Mektup Kampanyası

17

Uluslararası Af Örgütü “Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyası çerçevesinde sizi, kadınlara yönelik aile içi şiddetin en korkuncu olan ve soğukkanlılıkla işlenen namus cinayetlerine karşı söyleyecek sözü olan herkesi, Güldünya`ya mektup yazmaya davet ediyor.

Güldünya Tören teyzesinin damadının tecavüzüne uğrayarak hamile kaldı ve kardeşleri tarafından, ailenin “namusunu” temizlemek için Şubat 2004`te öldürülerek yaşadığı trajediyle Türkiye`de namus cinayetlerinin görünür hale gelmesinde

büyük rol oynadı.

Katılım

Yaş ve cinsiyet kısıtlaması olmayan mektup yarışmasında katılım için temel ölçüt, yazım dilinin toplumsal cinsiyet duyarlı olması ve mektubun kadına yönelik şiddeti olağan bulan, kabul eden ve kabullenen toplumsal bakış açısının değişmesine yönelik bir yaklaşımla yazılmasıdır.

Son Teslim Tarihi 5 Şubat 2006 Mektupların Gönderileceği Adres P.K. 56, Küçükesat /ANKARA

Seçici Kurul Aylin Aslım, Emine Yaman, Halime Güner, İlkay Bahçetepe, Leyla İpekçi, Leyla Pervizat,

Nebahat Akkoç, Şevket Akdemir, Yeşim Denizel, Yıldırım Türker Mektup Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar

1- Mektuplar, en fazla 3 (üç) sayfa, A4 boyutunda beyaz kâğıda, Times New Roman karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralık üst-alt-sol boşluk 2,5 cm, sağ boşluk 1,5 cm formatında olmalıdır.

2- Tükenmez ya da dolmakalemle yazılan mektuplar ise kitap harfleriyle okunaklı bir şekilde hazırlanmalıdır.

3- Mektuplar 4 (dört) kopya halinde gönderilecektir.

4- Mektupların üzerine yazarın adı yazılmayacak, mektubun giriş/ilk sayfasının sol üst köşesinde rumuz belirtilecektir. Birden fazla mektup gönderen katılımcılar, tüm mektupları için aynı rumuzu kullanacaklardır. Farklı katılımcıların rumuzlarının aynı olması durumunda Mektup Yarışması Düzenleme Komitesi`nce başka bir rumuz verebilir. Adaylar, ayrıca, üzerinde rumuzlarının yazılı olduğu kapalı bir zarfın içine bir fotoğrafla birlikte adlarını, soyadlarını, rumuzlarını, posta ve e-posta adreslerini, telefon/faks numaraları ile yarım sayfayı geçmeyen imzalı özgeçmişlerini içeren bilgileri mektuplarıyla birlikte posta yoluyla göndereceklerdir.

5- e-posta yoluyla gönderilen ya da son başvuru tarihinden sonra elimize ulaşan mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

     6- Yarışmaya katılan eserlerin tüm telif hakları Uluslararası Af Örgütü`ne aittir (Yarışmaya katılan mektuplar kitap haline getirilecektir).

Sonuçların Açıklanması

Kazananlar Dünya Kadın Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca Uluslar arası Af Örgütü`nün web sitesinde yayımlanacaktır.

Ödüller

Kazanan ilk üç kişiye Uluslar arası Af Örgütü tarafından plaket verilecektir. Yarışmaya katılan mektuplar bir kitap haline getirilerek yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için telefon: 0 212-258 43 67 – www.amnesty-turkiye.org

Arka Plan Bilgisi

Uluslararası Af Örgütünün “Kadına Yönelik Şiddete Son” Kampanyası çerçevesinde “Güldünya`ya Sesleniş” adlı bir mektup yarışması düzenlenmektedir. Yarışma evde, sokakta, işyerinde, toplumda ve devletin elinde kadınların karşı karşıya kaldığı şiddetin sona ermesini sağlamak üzere kadına yönelik şiddeti kabullenen, hatta olağan bulan; kadını edilgen ve boyun eğmesi gereken olarak gören toplumsal anlayışın değişmesi için görmezden gelinen bu şiddet biçimini görünür kılmak, kimsenin kaçamayacağı bir gerçeği sürekli gözler önünde tutmak ve bu konuda bilinçlenmeyi arttırmak amacını taşımaktadır.

Çünkü Güldünya toplumuzda var olan kadına yönelik şiddetin belki de en çarpıcı örneklerinden biri… Ama tek değil…

Güldünya, evli akrabasının tecavüzüne uğradı ve bu tecavüz sonucunda hamile kaldı ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aile meclisi tarafından öldürülmesine karar verildi. Şubat 2004`de, doğum yaptıktan sadece haftalar sonra erkek kardeşleri tarafından sokak ortasında vuruldu. Ama başaramadılar!

Güldünya hastaneye kaldırıldı ve korunması için polisten yardım istedi. Ama tek başına bırakıldı. Gece geç saatte, katiller elini kolunu sallayarak hastaneye girdiler ve Güldünya`yı bu kez öldürmeyi başardılar. Mahkeme katilleri yargılarken Güldünya`yı yok farz etti; avukatların müdahil olma talepleri her celse reddedildi.

ŞUBELERE

Sayı: 2005/100/                                                                                21/12/2005

Konu: Af Örgütünün şiddet karşı kampanyası hk.                                                                                                          

  1. Kadın Kurultayımızda, Uluslar Arası Af Örgütünün “Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyasına destek kararı almıştık. Uluslararası Af Örgütü`nün”Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyası çerçevesinde namus cinayetlerine karşı başlattığı “Güldünya`ya Mektup” kampanyasına ilişkin açıklama yazısı ektedir. Kampanyanın afişleri hafta sonuna kadar şubelerimize iletilecektir. Kampanya konusunda yerellerde ki diğer kadın örgütlerinin bilgilendirilmesi çalışmayı güçlendirecektir. 

Bilgi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Elif Akgül                                                                                        Emirali şimşek

Merkez Kadın Sekreter                                                                  Genel Sekreter

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu