TİS Kadın Taleplerimiz

28

Elif Akgül

 

Merkez Kadın Sekreteri

Kamu emekçisi kadınların mücadelesi yeni bir kazanıma daha imza attı. Bugün işyerlerinde pantolon giyebilen kadınlar, sosyal haklarında yeni değişikliklerin öncüsü oldular. Mücadelemiz sonucu önce işçi statüsünde çalışan kadınların, sonra kamu emekçisi kadınların doğum izinleri 16 haftaya çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ücretli doğum izni süresinin toplam 9 haftadan 16 haftaya çıkarılmasını kabul etti. Komisyonun bu tutumunda, mücadelemizin büyük etkisi olmuştur. ILO`nun 183 sayılı annelik koruması sözleşmesi imzalanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu dönem, Toplu İş Görüşmelerinde kamu emekçisi kadınların hükümetin talepleri, cinsiyet ayrımcılığının önlemesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlaması için gereken önlemleri almasıdır. Buna göre öncelikli olarak:

  •        Hükümet, Pekin ve Pekin+5, CEDAW sözleşmelerinin gereğini yerine getirmeli; “kadınlara yönelik geçici özel önlemlerin ayrımcılık sayılmayacağı” şeklinde Anayasa değişikliği yaparak, eşitlik çerçeve yasası oluşturmalıdır!
  •        Çalışma yaşamında terfi ve atamalarda eşitlikçi davranılmalı,  iş güvencesi ve sosyal güvence sağlanmalıdır! Temel insan hakları sözleşmelerinden oluşan 1951 tarihli “100 Sayılı Eşit İşe Eşit Ücret Sözleşmesi”‘nin gereğinin hükümet tarafından yerine getirilmesi önemlidir. Kamuda sözleşmeli istihdamla, sürekli istihdam politikasına uygun çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları en çok kadınları etkilemekte; kadınları istihdam dışına itmektedir. Kamuda hızla uygulamaya konulan iş güvencesiz ve belirli süreli sözleşmeli istihdam biçimine son verilerek, sözleşmeli personel “kadroya” alınmalıdır. Kadınlara yönelik mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim politikaları hızla uygulanmalı ve kadınların nitelikli işgücü olarak istihdam içinde yer almaları sağlanmalıdır.
  •   Çalışma yaşamında kadınların yönelik cinsel taciz konusu, mesleki eğitimlerin bir parçası olmalı; koruyucu tedbirler alınmalı ve yasal yaptırımların uygulanmasında mağdurun şikayeti yeterli olmalıdır!
  •       En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50`den az çalışanın bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır! Bu hizmet SHÇEK bünyesinde verilmelidir. Kreşler ücretsiz ve SHÇEK yönetmeliğine uygun düzenlenmelidir. Gece çalışması olan ve vardiyalı işyerlerindeki kreşler 24 saat açık olacak biçimde düzenlenmelidir. Hükümet, kreşlerin açılamadığı durumlarda geçici önlem olarak kreş ücretini karşılamalıdır.
  •   Kamu emekçilerinden çocuğu dünyaya gelenlere temel ücret tutarında doğum yardımı yapılmalıdır! Eşlerden her ikisinin de kamuda çalışması halinde bu yardım kadına verilmelidir. Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmesi koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır. Şeklinde taleplerimizi gündeme taşıdık ve önümüzdeki dönem yeni kazanımlar için mücadelemizi sürdüreceğiz.

(Bu yazı Eğitim Sen Kasım 2005 tarihli Merkez Bülteninde yayınlanmıştır)

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu