Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine Dava Açtık

12

7 Temmuz 2018 gün ve 30471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin dışında Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinin branş öğretmenleri yerine özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Özel eğitime muhtaç ilkokuldaki bir öğrencinin özellikle engeline göre Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerini yeterli düzeyde branş öğretmeninden alması, çocuğun gelişimi ve rehabilitasyonu açısından da son derece faydalıdır. Bakanlık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin özellikle alan öğretmenleri tarafından verilmesini tüm maddelerde, her tür eğitim kademesi için düzenlemiş; Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin ise sadece ortaokullarda alan öğretmeni tarafından verilmesini yeterli bulmuştur. İlkokul düzeyinde özel eğitim alan çocukların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dışındaki diğer alan derslerinde alan öğretmenlerinden mahrum bırakılması eğitimin ruhuna ve amacına aykırıdır.

Bu nedenle Yönetmeliğin 31/1-e, 31/1-f ve 31/2-ç maddelerinin eksik düzenleme nedeniyle iptali talebiyle dava açmış bulunmaktayız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu