Yükseköğretim

YÖK’ün Üniversite Danışma Kurulları Yönetmelik Taslağı, Üniversite Yönetiminde Sermayeyi Asıl Söz...

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın açıklaması: Avrupa`da sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda ortak bir yükseköğretim alanı yaratmaya yönelik geliştirilen Bologna Süreci çerçevesinde YÖK`ün üniversiteleri yeniden yapılandırma...

YÖK’ün Son Kararı, Eğitim Fakültelerini İşlevsizleştirmenin Yolunu Açıyor!

Bilindiği üzere öğretmenlik, formasyon gerektiren ve bunun için de örgün eğitimin tüm olanaklarıyla öne çıkması gereken bir ihtisas mesleğidir. Ülkemizde öğretmen yetiştirme kurumlarının tarihi...

YÖK Üniversite Özerkliğine Müdahale Etmeye Devam Ediyor!

Her fırsatta "YÖK`ün merkeziyetçi yapısından şikayetçi" olduğunu vurgulamayı adet edinen, ancak bugüne kadar söz konusu söylemle çelişen birçok uygulamayı hayata geçiren Yusuf Ziya Özcan...

YÖK’ün Yükseköğretimde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmaya Dair Taslağı Esnek İstihdam Rejimini...

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın açıklaması: Yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı...

Eğitim Sisteminde ve Üniversiteye Girişte Yaşanan Eşitsizlikler, Katsayı Tartışmalarına Sıkıştırılamaz

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın "Eğitim Sisteminde ve Üniversiteye Girişte Yaşanan Eşitsizlikler, Katsayı Tartışmalarına Sıkıştırılamaz!" başlıklı basın açıklaması metnidir: Bilindiği üzere YÖK, dün aldığı...

Katsayı Tartışmaları Ortaöğretimde Yaşanan Sorunların Üzerini Örtmemelidir!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Genel Kurulu`nun gelecek hafta yapılacak toplantısında üniversiteye girişte yeni sistemin ayrıntılarının ve katsayı meselesinin görüşüleceğini belirterek,...

Üniversitelerimize Sahip Çıkıyoruz!

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın YÖK önünde yapmış olduğu basın açıklaması metni: Bugün burada 12 Eylül askeri darbesinin bu ülke üniversitelerinin başına musallat ettiği...

Özgür Bilim – Özerk Demokratik – Katılımcı Bir Üniversite İstiyoruz!

Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer`in  açıklama metni: 5 Kasım 2006 Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından üniversiteler üzerinde bir baskı aracı olarak...

Özerk, Bilimsel, Demokratik Üniversite İçin YÖK Kaldırılmalıdır!

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından üniversiteler üzerinde bir baskı aracı olarak kurulmuştur. 12 Eylül rejiminin YÖK düzenini getirmekteki temel...

KURUM İDARİ KURULU RAPORU (KASIM 2002 – OCAK 2003)

Sunuş Kurum İdari Kurulu Raporu (Kasım 2002 - Ocak 2003)   

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content