Hukuk

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı...

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusunda; Kontenjan açığının tamamlanmasının sınav kurulunun inisiyatifine bırakılmasına ilişkin düzenlemenin, Yazılı sınava başvuru...

MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’a Dava...

1 Mart 2022 günlü ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık. İptal...

Hukuki Kazanımlarımız: Hak Edilmiş Unvana Atanma Kazanımımız

Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Arzunur Şimşek, Eğitim Sen hukuki kazanımlarından, hak edilmiş unvana atanma hakkına dair açtığımız davayı ve alınan kararı anlatıyor.

BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış ve akabinde adı...

Haklarınız Var! / Broşür

Broşürü görmek için tıklayınız.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçim Komisyonunda Görevli Öğretmene Ücretinin Ödenmemesine...

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan üyemiz adına başvurduğumuz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim...

Danıştay’dan ‘Proje Okulları’na Öğretmen Atamada Duyuruya Yer Vermeyen Yönetmeliğe İptal Kararı

Danıştay İkinci Dairesi’nin kararı ile ‘proje okulları’na öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ve yönetici olarak görevlendirilecekler için duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemesine ilişkin...

Doçentlik Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

10.08.2021 tarih 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15.04.2018 tarih 30392 sayılı Doçentlik Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sendikamız tarafından,...

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

 03.03.2022 tarih 31767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de bazı değişiklikler...

Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Gecikme Yaşanmaması İçin MEB’e Başvurduk

2022 Ocak ayı ek ders ücreti ödemelerinde gecikme yaşanmış, öğretmenler ancak şubat ayı ortalarında ek ders ücretlerini alabilmiştir. 2022 Şubat ayı ek ders ücretleri...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content