Duyurular

Danıştay İDDK Kararı Uyarınca Başvuruda Bulunmak İsteyen Okul Müdürleri İçin Dilekçe...

Dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Danıştay İDDK Kararı Uyarınca Başvuruda Bulunmak İsteyen Müdür ve Müdür Başyardımcıları...

Danıştay İDDK Kararı Uyarınca başvuruda bulunmak isteyen müdür ve müdür başyardımcıları için dilekçe örneğini görmek için tıklayınız

AİHM’den Üyelerimiz Lehine Karar!

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM), Sendikamız Eğitim Sen Çorum Şubesi üyelerinin Valilikten izin almadan basın açıklaması yapmaları nedeniyle cezalandırılmalarını haksız buldu.

Mesleki Çalışmalar İl İçerisinde de Farklı İlçelerde Yapılabilmelidir

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`nün 9 Haziran 2015 günlü yazılarıyla, öğretmenlerin mesleki çalışmalarını, istemeleri halinde, başka illerdeki eğitim kurumlarında yapabilmelerine onay verilmiştir....

Hükümet Değişiyor, Bakanlık Rotasyondan Vazgeçmelidir!

7 Haziran 2015 günü gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri`nin resmi olmayan sonuçları açıklanmıştır. Buna göre 62. Hükümet de istifasını sunmuştur. Yeni hükümet kuruluncaya...

İl İçi Yer Değişikliğinde Yaşanan Sorunları MEB’e İlettik..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Eylül 2012 günü "2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu" yayınlamıştır. 2012 öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ekindeki Alan Değişikliği...

İl İçi Alan Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Eylül 2012 günü "2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu" yayınlamıştır. 2012 öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ekindeki Alan Değişikliği...

Yükseköğretim Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki 3 Yıl Şartının Yürütmesi Durduruldu

12.04.2014 tarih 28970 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 6.maddesinin 1.fıkrasının b bendindeki...

Öğretmenlerin Rotasyona Tabi Tutulmaları, Sorular ve Yanıtlar

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi uyarınca bu yıl 12 yıllık çalışma süresini doldurduğu için rotasyona tabi...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content