Duyurular

Üyelerimize Dönük Sürgünler Hakkında Bakanlığa Başvurduk

  Mersin Viranşehir 75. Yıl Ortaokulunda görev yapan üyelerimiz KEMAL VAROL, ENVER GÖKTAŞ, SEVGİ ÇELİK, İHSAN YILDIZ, ŞÜKRÜYE USLU, BÜLENT OĞUZ, FİGEN AKGÜN’ün idari tedbir...

Özre Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Sorunları

Merkezi sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarına yerleşen öğrencilerin velisi olan öğretmenlerin bu nedenle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi, öğrenim özrüne dayalı yer değiştirme hakkının tanınması...

AİHM’den Üyelerimiz Lehine Karar!

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM), Sendikamız Eğitim Sen Çorum Şubesi üyelerinin Valilikten izin almadan basın açıklaması yapmaları nedeniyle cezalandırılmalarını haksız buldu.

Yükseköğretim Alanı ile Açmış Olduğumuz Davalar

YÖK Genel Kurulu; 14.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 3, 5 ve 6. Maddelerinde bir dizi değişiklik...

Çorum Valiliğinin Basın Açıklaması Yapma Hakkını Kısıtlayan Kararı AİHM Tarafından Mahkum...

2007 YILINDA ÇORUM EĞİTİM SEN ÜYELERİNİN BAZILARINA, BASIN AÇIKLAMASINA KATILDIKLARI İÇİN İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞ VE BUNUN GEREKÇESİ OLARAK VALİLİĞİN BASIN BİLDİRİLERİN HANGİ KOŞULLARDA...

Danıştay İddk Kararı Uyarınca Başvuruda Bulunmak İsteyen Okul Müdürleri İçin Dilekçe...

Dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Danıştay İddk Kararı Uyarınca Başvuruda Bulunmak İsteyen Müdür ve Müdür Başyardımcıları...

Danıştay İDDK Kararı Uyarınca başvuruda bulunmak isteyen müdür ve müdür başyardımcıları için dilekçe örneğini görmek için tıklayınız

İl İçi Alan Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Eylül 2012 günü "2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu" yayınlamıştır. 2012 öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ekindeki Alan Değişikliği...

Yükseköğretim Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki 3 Yıl Şartının Yürütmesi Durduruldu

12.04.2014 tarih 28970 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 6.maddesinin 1.fıkrasının b bendindeki...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content