Kadın Haberleri

Eğitim Sistemi Cinsiyet Eşitsizliğini Yeniden Üretmeyi Sürdürüyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın "Eğitim Sistemi Cinsiyet Eşitsizliğini Yeniden Üretmeyi Sürdürüyor" başlıklı basın açıklaması. Cinsiyet ayrımcılığı, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınların...

MEB Küçük Yaşta Evliliği Mi Teşvik Ediyor?

Merkez Kadın Sekreterimiz Gülçin İsbert`in "MEB Küçük Yaşta Evliliği mi Teşvik Ediyor?" Başlıklı Basın Açıklaması. Milli Eğitim Bakanlığı, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği`nde değişiklik yaparak, lise...

Bakan Şimşek’ten İşsizlik Sorununa Kesin Çözüm: Haydi Kadınlar Eve!!

Merkez Kadın Sekreterimiz Gülçin İsbert`in "Bakan Şimşek`ten İşsizlik Sorununa Kesin Çözüm: Haydi Kadınlar Eve!!" başlıklı basın açıklaması/20.03.2009 Başbakan krizin bize "teğet" geçmekte olduğunu ilan edince,...

Eğitim Sen Kadın Sekreterleri Krizi Tartıştı

EĞİTİM SEN KADIN SEKRETERLERİ KRİZİ TARTIŞTI Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliğince 31 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen "Kriz ve Kadınlar" konulu çalışmada, Türkiye genelindeki şubelerimizden gelen...

Kadınlar Mor Çatı ve Sığınakları Meclise Soktular

adınlar Mor Çatı ve Sığınakları Meclise Soktular Mor Çatı`nın sığınağına Kaymakamlık kaynağı kesilince kadınlar imza kampanyasıyla başladıkları kampanyayı Meclis`e kadar götürdüler. 13 gün süreleri kalan...

İşyerinde Cinsel Taciz ve Borçlar Kanunu Tasarısı

Doç. Dr.KADRİYE BAKIRCI İşyerinde cinsel taciz, çalışanların uluslararası mevzuat, Anayasa, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve İş Kanunu ile güvenceye alınmış olan kişilik haklarının...

Borçlar Yasa Tasarısında İşyerinde Cinsel Taciz Düzenlemesi Yetersiz

Tasarı "İşveren Tacizi Önlesin" Diyor Ama İşveren Tacizini Kim Önlüyor? Doç. Dr. Bakırcı`ya göre Borçlar Yasa tasarında işyerinde tacizi önlemeyle ilgili düzenleme eksik: "Yasada...

Resmi Yetkililer, Vahşice Kadın Kaçırmak İsteyen Kişilerin Bunun İçin Polis Kıyafetini...

RESMİ YETKİLİLER, VAHŞİCE KADIN KAÇIRMAK İSTEYEN KİŞİLERİN BUNUN İÇİN POLİS KIYAFETİNİ SEÇMELERİ VE DAHA KÖTÜSÜ BAŞARILI OLMALARI ÜZERİNE DÜŞÜNMELİDİR Şiddet sıradanlaşıp toplumun tüm dokularına nüfuz...

Doğum Yapan Lise Öğretmenlerine Bir Yıl Boyunca Nöbet Görevi Verilmemesi İçin...

Bilindiği üzere, 02.06.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 10 uncu maddesinde "Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan...

Kadınlara Yönelik Şiddet Artarak Devam Ediyor!

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Elif Akgül Ateş`in "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne yönelik basın açıklaması. Dünyanın her yerinde olduğu gibi...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content