Karar, Demokrasinin Geleceği Açısından Umut Vericidir!

31

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren Eğitim Sen davasında bugün verilen karar, sadece Eğitim Sen açısından değil, Türkiye demokrasisi açısından da önemlidir. Ankara 2. İş Mahkemesi`nin vermiş olduğu bu kararı, demokratikleşme yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Uzunca bir süredir hem Türkiye`nin hem de eğitim ve bilim emekçilerinin gündemini işgal eden bu dava, ülkemizde düşünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğünün geldiği aşamayı göstermesi açısından önemli bir deneyim olmuştur.

Sendikamıza açılan dava süresince ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sendika, demokratik kitle örgütü temsilcileri Türkiye`nin demokratikleşmesi için sendikamıza destek vermiştir. Bugün Meclise düşen görev, başta demokratik, özgürlükçü bir Anayasa olmak üzere, çalışma yaşamına ilişkin yasaların demokratikleştirilmesi, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yapmak olmalıdır.

Ankara 2. İş Mahkemesinden bugün çıkan sonuç, Türkiye`nin çağdaş, medeni toplumlar düzeyine ulaşmadaki inat ve ısrarını, ciddi eksikliklere rağmen, tamamen yitirmediğini göstermiştir.

Son bir buçuk yıllık dava sürecinin de gösterdiği gibi, Türkiye`nin demokratikleşmesinin yolu örgütlü toplumdan geçmektedir. Toplumun örgütlü olduğu bir ülkede hukuksuzluk ve adaletsizlik yaşayamaz. Hukuksuzluk ve adaletsizlikten beslenen güçlerin yarattığı karanlığa karşı, bu toplumun onurlu ve dürüst insanlarının sessiz kalmaması, örgütlenmesi ve demokratik haklar için mücadele etmesi şarttır.

Eğitim ve bilim emekçileri geçmişten bu yana sahip olduğu, savunduğu ilke ve değerleri, mücadele geleneğine bağlı kalarak geleceğe taşımaya kararlıdır.

Eğitim Sen Türkiye`nin demokratikleşmesi yolunda, eğitim emekçilerinin yüzyıllık mücadele birikimimizin verdiği güçle, Örgütlü Toplum, Demokratik Türkiye ve İnsanca Yaşam mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu