Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Görevde Yükselmeye Engel Olmamalıdır

26

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde yükselme Yönetmeliği`nin 6/C maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay`a dava açtı. Eğitim Sen, hizmetli olarak görev yapan bir üyesinin, görevde yükselme sınavını kazandığı halde 2001 yılında hakkında tesis edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası nedeniyle memur kadrosuna atamasının yapılmaması üzerine bu davayı açtı. Adı geçen Yönetmelik hükmü 657 sayılı yasaya açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle açılan bu dava olumlu sonuçlanırsa, kademe ilerlemesinin durdurulması vb. cezaları alan kamu görevlilerinin diğer genel ve özel koşulları taşımak koşuluyla atamaları önünde bir engel kalmayacaktır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu