Ek Zam İstiyoruz!

74

“Ek Zam İstiyoruz” eylemleri bugün gerçekleştirildi.

Krizin Faturası Emekçiye! Kamu Emekçisi Biraz Daha Yoksullaştı

Türkiye, AKP hükümeti eliyle IMF güdümlü politikalarla her geçen gün biraz daha uçurumun kenarına itilmektedir. Ekonomi politikaları, bir kriz ve borç ödeme mekanizması haline getirilmiştir. Hükümet; önceki hükümetler gibi, IMF tavsiyeleri doğrultusunda sıkı mali politikalarla yüksek vergiler ve düşük ücretlerle toplumun düşük ve orta gelirli kesimlerini sıkboğaz ederken, sermaye kesimlerine vergi imtiyazları, teşvikler ve kamu kaynaklarının transfer edilmesi politikalarıyla adaletsizliği ve yoksulluğu arttırmaktadır.

Hükümetin; 2005 yılı toplu görüşmelerinde, “Kamu emekçilerini Enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğu görülmüştür. Hatırlanacağı üzere geçen yılki toplu görüşmelerden sonra Başbakan ERDOĞAN “size verdiğimiz bu rakam iyi bir rakamdır, IMF ile yaptığımız anlaşmanın tepe dönüş noktasıdır. Verdiğimiz sözler var onları bozamayız” diyerek %5`lik yoksulluk ücretini savunmuştu.

Hükümetin Öngördüğü Yoksulluk Ücretini Onaylamadık! Yoksulluk Ücretine İmza Atmadık! Hükümetin Suç Ortağı Olmadık!

Diğer iki konfederasyonun altına imza attığı mutabakat metnine, KESK olarak şerh düşmemizin ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Hatırlanacağı üzere; 2005 yılı toplu görüşmelerinde %5 olarak öngörülen enflasyon hedefi üzerinden kamu emekçilerine %5`lik yoksulluk ücreti dayatılmıştır. KESK dışındaki diğer iki konfederasyon, hükümetin teklifini itirazsız kabul ederek suça ortak olmuşlardır. Bugün ortaya çıkan gelişmeler göstermektedir ki; uygulanan ekonomik politikalarla, son olarak da Dolar ve Euro kurundaki artışlar ve izlenen yeni faiz politikalarıyla emekçilerin yoksullaşması ve ücretlerinin düşmesi süreci devam etmektedir. Henüz tamamı ücretlere bile yansımayan %5`lik zam öngörüsü iflas etmiştir, erimiştir.

2005 yılı mutabakat metnine imza atan iki Konfederasyondan Kamu Sen Başkanı Bircan AKYILDIZ mutabakatın imzalandığı gece saat 01.00 sıralarında yaptığı televizyon konuşmasında Hükümetin önerdiği zammı ve mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiş ve bu mutabakat ile “IMF direktifinin dışına çıkıldığını” belirterek %5`lik yoksulluk ücretini meşru göstermiştir. Sonradan anlaşıldı ki bir gün önceden AKP Genel Merkezi`ne giderek 5 YTL`lik sendika aidatının Devlet tarafından ödenmesi halinde %5`lik zamma imza atacakları şeklindeki kirli bir oyunun içinde olduğu anlaşılmıştır. Kamu Sen, bu kirli oyuna kamu çalışanlarının umutlarını ve beklentilerini alet ederek, iktidarın suç ortağı olmuştur. Aynı tutumu Memur Sen`de sürdürerek bu oyunun içinde yer almıştır.

Ekonomik Kriz, Alım Gücümüzü %10 Geriletmiştir

Bugünkü ekonomik gelişmeler, son yaşanan ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmalar, enflasyon beklentisini %15`lere kadar çıkarmıştır. Merkez Bankası`nın beklenti anketi sonuçları değerlendirmelerimizi doğrular niteliktedir. Beklenti enflasyonun 2006 yılı sonu itibariyle yüzde 10,7 olacağı şeklindedir. En düşük enflasyon beklentisi yüzde 8, en yüksek beklenti ise yüzde 14,5 düzeyindedir. Buna göre sadece enflasyondan doğan kaybımız en iyimser beklentiyle yüzde 3, ortalama beklentiyle yüzde 5, en karamsar beklentiyle yüzde 8 düzeyinde gerçekleşecektir. Büyümeden verilmeyen refah payı da değerlendirildiğinde kamu emekçilerinin 2006 yılında kayıpları ortalama olarak yüzde 10`lara ulaşacaktır. Hükümetin enflasyon öngörüsü tutmamıştır. Kamu emekçileri yeni bir yoksullaşma dalgası ile karşı karşıyadır. Bütün bunlar göstermektedir ki 4688 Sayılı Yasa çerçevesinde gerçekleştirilen Toplu görüşmeler, hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir orta oyununa dönüşmüştür.

Biz bu oyunun figüranı ve Hükümetin suç ortağı olmayacağız!

Ekonomik ve sosyal taleplerimizin karşılanması ve insanca yaşanacak bir ücret için Toplu Görüşme değil, toplu sözleşme yapmak istiyoruz. Toplu sözleşme yapmamızın önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Bugüne kadar 140`a yakın belediye de toplu sözleşmeler imzaladık ve binlerce kamu çalışanı hali hazırda süren bu toplu sözleşmelerden yararlanmaktadır. Bu yıl üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında toplu sözleşme çağrımızı ve yapma irademizi sürdüreceğiz. Hükümetin bunu engelleyici değil, kolaylaştırıcı bir tutum almasını bekliyoruz. Kamu emekçilerinin ekonomik kayıpları artmıştır. 2006 yılı kayıplarımızın telafisi için %10`luk bir EK ZAM talep ediyoruz. Hükümet sesimize kulak vermeli, kamu emekçilerinin EK ZAM talebini karşılamalıdır. Aksi halde bu gidişata izin vermeyeceğiz ve meydanlara çıkacağız. Demokratik direnme hakkımızı, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz.

Tüm kamu emekçileri ek zam talebine sahip çıkmalı, hakları için mücadeleye devam etmelidir.

Ankara:

Saat 12.30`da YKM önünde bir araya gelen kamu emekçileri SES Ankara Şubesinin toplanma yerine gelmesini bekledi. Polis tarafından uzun süre Numune Hastanesi önünde bekletilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Numune Hastanesinden YKM önüne kadar yürüyüş yaptı. YKM önünden Başbakanlık C Kapısının önüne kadar yürüyüş yapıldı. Burada KESK adına açıklamayı KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daşdemir okudu. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu