Sorgulamak ve Değiştirmek İçin 1. Kadın Kurultayı

102

İçindekiler      

Kurultaya Giderken

Kapitalist Küreselleşme ve Kadın Emeği

Eğitim İşkolunda Çalışan Kadınların Sorunları ve TİS Talepleri      

Kadına Yönelik Şiddet

Eğitim Sen’de Olumlu Eylem ve Güçlenme Politikaları 

Ekler   

Ek-1: Dünya, Kadınlarının Eşit Haklar ve Eşit Olanaklar Elde Etme Mücadelesinin Kısa Tarihçesi          

Ek-2: Türkiye’de Kadın Hakları ve Eşitliğe Giden Adımlar

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu