Öğretmenin Hukuk Rehberi

197

Önsöz 

Öğretmen Ve Memurluk      

Memurların Ödev Ve Sorumlulukları          

Genel Haklar 

İdarenin Öğretmenlerle İlgili İşlemleri Ve Bu İşlemlerin Nitelikleri          

Memurun Yargılanması        

Maaş Ve Terfi İşlemleri        

Mecburi Hizmete İlişkin Hükümler  

Emeklilik İşleri           

Danıştay Kanunu Ve İdari Yargı        

Devlet Personeli Sendikaları 

Hastalık Raporları Ve Bu Raporlara Göre Verilecek İzinler

Atanma, Nakil Ve Yer Değiştirme    

Stajyerlik        

222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu       

Şubelerimizin Bazı Sorunları 

İçindekiler

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu