Adaylık

Önsöz Adaylık Adayların Eğitimi Adaylık İşlemleri Geçerlik Ekler

Sendikal Eğitim ve Savaşım Yazıları 2 – Feyzullah Ertuğrul

Sunuş  Önbakış           Memurlara Göstermelik Sendikal Haklar mı?          Memur Sendikaları Kapatılamaz       İlk Memur Sendikası EĞİTİM-İŞ Bir Yaşına Basarken        Memurlara Toplusözleşme Hakkı Üzerine Memurlara Kısıtlı Bir Toplusözleşme Hakkı mı?      Memur...

Sendikal Eğitim ve Savaşım Yazıları 1 – Feyzullah Ertuğrul

Önsöz  Onlar Sanki Bir Destan Kahramanıydılar      Eğitimcilerin Örgütlenmesine Doğru            Öğretmen Örgütçülüğü Üzerine       Hedefimiz Sendikadır Yolumuz EĞİT-DER’den Geçiyor Basın Toplantısı          Bir Söyleşi       EĞİT-DER Şubeleri Kuruluş Şenliklerine        KTÖS’ün XXI. Genel Kurulu’ndaki Konuşma   EĞİT-DER İstanbul Şubesinin...

Toplumsal Bir Sorun Olarak “Şiddet”

Önsöz  Açılış Konuşması - İsmail Sağdıç (Genel Eğitim Sekreteri)   Açılış Konuşması - Alaaddin Dinçer (Genel Başkan) Şiddet Türleri  Şiddetin Nedenleri     Ekonomik ve Sosyal Sistemin Okuldaki Şiddete Etkileri       Şiddetin Sosyal Dinamikleri,...

Çocuk, Şiddet, Suç

Sunuş Çocuk, Şiddet, Suç

Yasalarda Kadın

Önsöz  Giriş    Kadın Emeğinin Tarihsel Evrimi        Çalışma Yaşamında Kadın     Uluslararası Belgelerde Kadın Hakları          Çalışma Yaşamına İlişkin Sözleşmeler Ve Yasalar Medeni Yasa Değişiklikleri Kadına Yönelik Şiddet Sendikalarda Olumlu Eylem Politikaları Eğitim Sen’in Kadın Politikaları         Uygulamalarda...

Eğitim Sen Dava Notları

Eğitim Sen Dava Notları  

Öğretmenin Hukuk Rehberi

Önsöz  Öğretmen Ve Memurluk       Memurların Ödev Ve Sorumlulukları           Genel Haklar  İdarenin Öğretmenlerle İlgili İşlemleri Ve Bu İşlemlerin Nitelikleri           Memurun Yargılanması         Maaş Ve Terfi İşlemleri         Mecburi Hizmete İlişkin Hükümler   Emeklilik İşleri            Danıştay Kanunu Ve...

4. Demokratik Eğitim Kurultayı

4. Demokratik Eğitim Kurultayı

4. Demokratik Eğitim Kurultayı Ön Rapor

Ön Raporlar    Eğitim Hakkı Çok Dilli, Çok Kültürlü Toplumlarda Eğitim  Eğitim Ve Bilim Çalışanları    Eğitimde İstihdam Ve Çalışma Koşulları Mesleki Ve Teknik Eğitim  Eğitimde Değerler

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content