Örgütlenme

Örgütlenme Afişleri

Örgütlenme çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan afişlerimiz.    orgutlenmeafis1 orgutlenmeafis2

08-11 Nisan 2021 Tarihindeki İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı İçin Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 01.03.2021 gün ve 21478422 sayılı bakan oluru ile İLKSAN Yönetim Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve 16/01 sayılı kararı ile...

İLKSAN Temsilci Seçiminde Ayrımcılığa Dava Açtık

9. dönem İLKSAN ilçe ve il temsilci seçimlerine ilişkin İLKSAN Seçimleri Genel Uygulama Esasları yayımlanmış ve 3 Nisan 2021’de ilçe temsilciliği seçimleri, 12 Haziran...

İLKSAN Bildiri

Bildiriyi görmek için tıklayınız.

Demokratik Bir İLKSAN İçin Katılalım, Değiştirelim

"Demokratik Bir İLKSAN İçin Katılalım, Değiştirelim" şiarıyla, İLKSAN seçimlerine ilişkin hazırlanan afiş ve broşür şubelerimize gönderilmiştir.

İLKSAN Afiş ve Broşür

Afişi görmek için tıklayınız. Broşürü görmek için tıklayınız.  

Şube Örgütlenme Sekreterlerimizle Bir Araya Geldik

Şube örgütlenme sekreterlerimizle, yürütme kurulu ve uzmanlarımızın da katılımıyla, çevrimiçi bir toplantı yaptık. Toplantıda, örgütlenme sekreterliğinin işleyiş ve görevleri, örgütlenme faaliyetlerine ilişkin yöntem ve...

Üyelik Formu

Sendikamızın üyelik formu, şubelerimiz tarafından üye kayıt programından alınabilir. Üyelik Formu

Sorunlarımıza Boş Söz Değil Acil Çözüm İstiyoruz!

Eğitim Sen olarak, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, öğrencilerimizi, velilerimizi, bilim insanlarını ve tüm yurttaşlarımızı, haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için 23 Kasım’da...

Haziran Dönemi Hafta Sonu Mesleki Çalışmalarla İlgili Dilekçe Örneği

9-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu değil hafta içinde yapılması için valiliklere iletilmek üzere okul müdürlüklerine verilecek dilekçe örneğidir. Dilekçe...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content