Duyurular

Ayrımcılık İçeren Kitapların Toplatılmasını ve Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyoruz!

"Psikososyal Destek Programı" ve "Beni Anlayın Özel Yetenekli Çocuğum Var" isimli kitaplardaki ayrımcılık ve düşmanlık içeren görseller nedeniyle bu görsellerde sorumluluğu olan Milli Eğitim...

Ders Seçimindeki Hukuksuzluğun Düzeltilmesi İçin MEB’e Başvurduk

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 19.12.2019 gün ve 25354322 sayılı "ders seçimi" konulu yazısıyla ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılına yönelik ders seçiminin 25...

Ankara’nın, Yenimahalle İlçesinde Görev Yapan Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti...

Sendikamızdan Hukuksal Bir Başarı Daha Ankara-Yenimahalle İlçesinde Görev Yapan Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Mağduriyeti Giderilecek Ankara 2 Nolu şubemizin örgütlenme bölgesindeki Yenimahalle ilçesinde Yenimahalle...

Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Tüm öğrenciler için kamusal ve laik eğitim mücadelesini vazgeçilmez olarak gören Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, üyelerinin, MEB'in çeşitli vakıf ve derneklerle yaptığı iş...

Ara Tatillerde Ek Ders Ücreti Ödenmesi İçin MEB’e Başvurduk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019 ve 6-10 Nisan 2020 tarihleri ara tatil olarak belirlenmiş, yönetmeliklerde buna...

Hafta Sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki Nöbet Görevinin Engellenmesi İçin MEB’e...

Bazı okul müdürlüklerince hafta sonu yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere verilen nöbet görevinin yasal dayanağı olmadığından engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu...

Öğretmenler Günü Genelgesi’nin Geri Alınması İçin MEB’e Başvurduk

Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinin göstermelik törenler yerine öğretmenlerin sorunlarının konuşulduğu, taleplerinin gündeme geldiği bir platforma dönüşmesi için öğretmenler arasında ayrıştırıcı ve...

Sorunlarımıza Boş Söz Değil Acil Çözüm İstiyoruz!

Eğitim Sen olarak, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, öğrencilerimizi, velilerimizi, bilim insanlarını ve tüm yurttaşlarımızı, haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için 23 Kasım’da...

Öğretmenin Emeği Değerlidir, Soru Hazırlama Angaryasına “Hayır” Diyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Soru Havuzu Çalışmaları" konulu 02.09.2019 gün ve 15709213 sayılı yazısında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ortaokul,...

2019-2020 Nöbet Kararı

Merkez Yürütme Kurulumuz 02/09/2019 tarihinde Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan başkanlığında toplanarak; Anayasada tanımlanan angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin mesai saatleri...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content