Güvencesizliğe ve Baskılara Karşı Asistan Çalıştayı

216

Yükseköğretimin en dinamik bileşeni olan araştırma görevlilerini ve tüm güvencesiz eğitim ve bilim emekçilerini, güvencesizliğe, baskılara ve keyfi uygulamalara karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

Yükseköğretim alanında AKP döneminde derinleşen piyasalaşma ve otoriterleşme saldırıları, demokratik ve kamusal eğitimin ve toplum yararına bilim üretiminin koşullarını temelden sarsmıştır. Eleştirel, kamusal ve bilimsel bilgi üretmesi gereken üniversiteler, sermaye için bilgi üreten işletmelere ve iktidarın politikalarını meşrulaştıran onay makamlarına indirgenmiştir. En temel demokratik hak ve özgürlük talepleri ise, rektörlük baskısı, polis şiddeti ve yargı tehdidi ile bastırılmaya çalışılmaktadır.

“Yeni Türkiye”nin üniversiteleri, eğitim ve bilim emekçilerine güvencesizliğin derinleştiği, anti-demokratik bir çalışma yaşamını dayatmaktadır. Bu sorunları en yakından hisseden üniversite bileşenleri ise, araştırma görevlileri ve burslu lisansüstü öğrencilik, proje asistanlığı, proje araştırmacılığı gibi farklı istihdam sözleşmeleri altında çalıştırılan eğitim ve bilim emekçileri olarak bizleriz!

Araştırma görevlileri olarak kimimiz güvenceli çalışmaktan yoksunken, kimimiz ÖYP gibi kısmı güvencelerle senet baskısı altında bilimsel üretiminin parçası olmaya çalışıyoruz. Üniversitenin idari işlerinde çalıştırılırken, akademik çalışma yapmanın en temel koşulları için gerekli olan haklarımızı kullanamıyoruz. Vakıf üniversitelerinde “bursiyer öğrenci” statüsünde ucuz işgücü olmaya zorlanıyoruz. Proje üzerinden bilgi üretiminin yaygınlaştığı koşullarda, proje asistanı/araştırmacısı olarak bilim emekçisi değil, “proje girdisi” muamelesi görüyoruz.

Kadro tanımımız ve istihdam sözleşmemiz ne olursa olsun, güvencesiz çalışma koşullarına ve belirsiz bir geleceğe mahkûm ediliyoruz. Otoriterleşen yükseköğretim alanında var olan akademik hiyerarşinin en altında olanlar olarak, sistematik hale gelen baskılara ve keyfi uygulamalara maruz kalıyoruz.

Eğitim Sen olarak, dayatılan farklı kadro tanımlamalarına, güvencesiz istihdam sözleşmelerine ve baskılara karşı, kamu üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerini mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz. Ortak sorunlarımız üzerine ortak çözümler üretmek için bir araya geliyoruz!

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası İbrahim Bodur Oditoryumu

Tarih: 27 Aralık 2014 Cumartesi

Saat: 10.00-18.00

Çalıştay Programını görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu