FACEBOOK TWITTER
Uluslararası Kadın Yükseköğretim Örgütlenme Eğitim
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUEDUCATION INTERNATIONAL
KAPAT

ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILSIN!
LAİK-BİLİMSEL-ANADİLİNDE EĞİTİM İSTİYORUZ!

Türkiye’de uzun yıllardır devlet ve hükümetler tarafından izlenen “Türk-İslam” sentezci ve “tek din, tek mezhep, tek dil” anlayışına dayalı olarak hayata geçirilen dayatmacı politikalar, çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün toplumu tek tipleştirmeyi ve kutuplaştırmayı hedeflemiştir.

Türkiye’de uzunca bir süredir yaşandığı gibi, eğitim sisteminin dini kurallar ve referanslara göre düzenlenmesi ve zorunlu dini eğitiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak okullarda öğrenciler ve öğretmenler, inanan ya da inanmayan, dindar ya da dinsiz, ibadet eden ya da ibadet etmeyen gibi kategorilere ayrılmış, yeni gerilim ve çatışma alanları yaratılmıştır. Dünyanın her yerinde bilimsel eğitimin temel ön koşulu laikliktir ve laik olmayan bir eğitim sisteminin ne bilimsel ve nitelikli olması, ne de demokratik bir içeriğe sahip olması mümkündür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eğitimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı açılan bir davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM kararı, okullarda zorunlu din derslerinde İslam’ın Sünni mezhebinin kurallarının öğretildiğinin onaylanması açısından önemlidir. Türkiye hükümetinin, AİHM’in din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isteyen kararına yaptığı itiraz reddedilmiş ve karar resmen kesinleşmiştir.

Hiçbir toplum tek tip, tamamen aynı düşünen, herkesin aynı inancı paylaştığı insanlardan oluşmadığına göre, tüm inançlara eşit mesafede durması gereken devletin, belli bir dinin ve mezhebin öğretilerini zorla okullarda öğretmesi açık bir dayatmadır ve kabul edilemez. Değişik din, mezhep, kimlik ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda “eşit yurttaş” olarak kabul edilebilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına, okullarda farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına, evrensel bir hak olan her bireyin kendi anadilinde eğitim alma hakkına saygı gösterilmesine bağlıdır.

Biz aşağıda imzası olanlar, Aleviler, farklı inanç grupları açısından açık bir zorlama anlamına gelen zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmesini, laik, bilimsel anadilinde eğitimin önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı:

Meslegi:

İmza:

Güvenlik kodunu yazınız:

Eğitim Sen TV

Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz, Özgürlüğümüz İçin 8 Mart'ta Alanlardayız! Eğitim Sen TV
02.03.2015

KESK Emek ve Demokrasi Haberleri

Şube Haberleri

»

Milli Eğitim Bakanlığı Evrakta Sahtecilik Yaptı

»

Sinop’ta Eğitim Sen’in Basın Açıklamasına Polis Saldırdı! Gözaltındaki Arkadaşlarımız Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

»

Ev Sahibi: Halk Eğitim Merkezi Kiracı: İmam Hatip Ortaokulu

»

Direnişteki ICF İşçisinin Mücadelesini Selamlıyoruz!

İhh İnsani Yardım Vakfı'nın MEB ile Yürüttüğü "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi"ne Karşı Dava Açtık
18.04.2015

Siyasi İktidarın Şiddete ve Ayrımcılığa Dayalı Dili Yeni Provokasyon ve Saldırılara Zemin Hazırlamaktadır!
18.04.2015

1 Mayıs'ın Taksim'de Kutlanmasının Anayasal Bir Hak Olduğuna Dair Önemli Bir Karar Daha!..
17.04.2015

Yargı Haksız Sürgüne Dur Dedi!
17.04.2015

İLKSAN ile İlgili Hukuki Kazanımımız
17.04.2015

Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Dersi Sınav Yönergesi’nin Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı
17.04.2015

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Görüşme Yaptık!
16.04.2015

Köy Enstitülerinin 75. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun!
16.04.2015

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `KÖY ENSTİTÜLERİNİN 75. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!` Başlıklı açıklama Metni

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İham) Üç Üyemiz Adına Yaptığımız İki Ayrı Başvuruda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Düzenlendiği 11. Maddesinin İhlal Edildiğine Karar Verdi
13.04.2015

İkinci Değerlendirmede de Haksızlığa Uğrayan Müdür Davayı Kazandı
10.04.2015

Çalışmalarımızdan

 

» Haberler
» Basın Açıklamaları
» Basında Eğitim Sen
» Eğitim Sen TV

Hukuk

 

» Duyurular
» Örnek Kararlar
» Davalar
» Soru-Yanıt
» Mevzuat

Bilgi-Belge Merkezi

 

» Kitaplar
» Süreli Yayınlar
» Çalışma Raporları
» Afiş-Broşürler
» Belgeler
» Fotoğraf Galerisi

Son Yayınlar

   
 
 

1 MAYIS 2015 AFİŞİ

Genel Merkezimiz

Şubelerimiz

Çalışmalarımızdan

Konular

Hukuk

Bilgi-Belge Merkezi

.

COPYRIGHT © 2015 EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
CİNNAH CADDESİ WILLY BRANDT SOKAK. NO:13 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON: +90 (312) 439 01 14 (PBX) FAKS: +90 (312) 439 01 18